WZC ZILVERVOGEL - Lo-Reninge

B2Ai architects eindigde als laureaat van de selectieprocedure voor de aanstelling van een ontwerper voor de herconditionering met nieuwbouw voor WZC Zilvervogel te Lo-Reninge.

Het stedenbouwkundig concept voor het domein houdt rekening met de huidige noden, maar biedt ook mogelijkheden op uitbreiding in de verdere toekomst.

De site ligt op de overgang van het dorp en het uitgestrekte polderlandschap. De bestaande bebouwing maakt momenteel op geen enkele manier een binding met het dorp, noch met het overstromingsgebied van de nabij gelegen Yzervallei. Door het domein als schakel te laten functioneren tussen de dorpskern en het natuurgebied wil het nieuwe concept daaraan tegemoetkomen.

Meer lezen over dit fantastisch project doet u hier